Categorieën
bijzondere hondenras

Geheimen Van The Persistence of Memory

Salvador Dalí 1931

Voordat hij in 1929 formeel lid werd van de surrealistische groep, doordrenkte Salvador Dali zijn werk met een gevoel voor het fantastische en het buitengewone, gepersonifieerd in het werk van de oude meesters zoals Hieronymus Bosch en in zijn eigen tijd door Giorgio de Chirico. In The Persistence of memory, een van zijn eerdere surrealistische werken, werd Dali beïnvloed door Bosch’ Tuin der lusten, die hij combineerde met een Catalaanse achtergrond, een kenmerk van veel van zijn vroege werk. Dit schilderij was een van de eerste Dali die werd uitgevoerd met zijn paranoide-kritische’ benadering waarin hij zijn eigen psychologische conflicten en fobieën verbeeldt.

Dali had psychoanalyse en het werk van Sigmund freud & voordat hij zich bij de surrealisten aansloot, gestudeerd. De getrouwe transcriptie van dromen heeft altijd een grote rol gespeeld in Dali’s schilderijen. Dromen is gemakkelijk voor hem vanwege zijn mediterrane afkomst. Een siësta heeft voor hem altijd de deuren geopend van een pre-slaapperiode, het moment waarop men de aanwezigheid van zijn lichaam vergeet. Dali’s demonologie heeft veel te danken aan zijn. Mijmeringen. Ze hebben heterogene elementen doen ontstaan die hij vervolgend in zijn schilderijen samenbrengt zonder altijd te weten waarom. In de werken van surrealistische periode behandelde Dali die elementen van ongelijksoortige periode benhandelde Dali die elementen van on gelijk soortige verschining met absoluut realisme dat het eigen karakter van elk van hen benadrukte, door een exacte kope te maken van een document, een foto of het eigenlijke object, en door collages te gebruiken.

The Presistence of Memory

bevat een zelfportret waarover een soft watch is gedrapeerd. Voor Dali vertegenwoordigen deze zachte horloges wat de camembert van de tijd noemde, wat suggereert dat het begrip tij alle betekenis had verloren in de onbewuste wereld. De mieren die over het zakhorloge kruipen, suggereren een lokmiddel, een absurd idee aangezien het horloge van metaal is. Deze ‘paranoïde-kritische ‘ beelden weerspiegelen Dali’s lezing en absorptie van van Freuds theorieën over het onbewuste en zijn toegang tot de latente verlangens en paranoia van de menselijke geest, zoals de onbewuste angst voor de dood waarop in dit schilderij word gezinspeeld

Categorieën
bijzondere hondenras

de blauwe hond zonder staart

blauwe hond zonder staart

de blauwe hond zonder staart, wie heeft daar ooit van gehoord? het is een zeer bijzondere hondenras. in 2021 is er voor het eerst een blauwe hond zonder staart geboren in de staat Californië. Niemand heeft er ooit van gehoord of ooit gezien. het klinkt als een sprookje maar het is toch echt waar. de fokkers van de honden stonden raar te kijken toen ze ineens een blauwe puppy in hun ren hadden rondlopen. toen ze verder keken naar de puppy kwamen ze achter nog iets geks. bleek dat de hond helemaal geen staart had!

hoe heeft dit kunnen ontstaan?

alle dierenspecialisten, doktoren, onderzoekers en nog veel meer zijn een onderzoek gestart naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. er is ooit een hond geboren met een groen accent op zijn vacht. Maar nog nooit eerder is er een blauwe hond geboren, zonder staart in een totaal gezonde staat. Eerste instantie zullen mensen altijd denken dat er iets niet goed is met het gezondheid van het dier. naast dat het heel frappant is zijn er verschillende onderzoeken bezig naar het dier, hierbij word verwacht dat er rond Augustus 2022 een antwoord zal zijn op alle vragen.

het onderzoek

de blauwe hond ook in rusland.

in de Russische stad Dzerzjinsk zijn ook de eerste blauwe honden gevonden. uit onderzoek is gebleken dat er geen ernstige gezondheidsproblemen zijn. dit zal komen door chemisch afval van bedrijven. op het moment dat die chemische stoffen in aanraking komen met water. dan zal er een reactie ontstaan wat blauw uitslaat. dit kan zeer irriterend zijn voor de honden.